Технічне обстеження та паспортизація будівель і споруд

Техобстеження будівель і споруд

Щоб  отримати достовірну інформацію про поточний стан будівлі (споруди)  та її конструкції,  а також визначити можливість її подальшої безпечної експлуатації з урахуванням вимог відповідності до чинних державних стандартів, необхідно здійснити технічне обстеження будівель і споруд.

Техобстеження об’єкта може проводитись планово, позапланово і в деяких випадках використовується спеціальний вид нагляду – моніторинг, який відрізняться відстеженням окремих показників технічного стану об’єкту в необхідний часовий проміжок.

Результати обстеження складають інформаційну базу для формування  необхідного складу легітимних заходів і  їх термінів виконання щодо   догляду за об’єктом.  Дають змогу своєчасно підтримувати його експлуатаційну придатність  (технічне обслуговування, капітальні ремонти, реставрації), а в разі необхідності пристосовують до зміни умов використання (реконструкція, технічне переоснащення) або взагалі дозволяють припинити експлуатацію об’єкта.

Виконувати роботи по технічному обстеженню об’єктів можуть лише фахівці, які мають відповідні сертифікати і ліцензії.

Для здійснення нагляду за станом об’єктів огляду потрібна наявність спеціальних приладів і техніки.

На виконання обстежень об’єкта можуть бути проведенні в наступні  етапи:

 • підготовка до проведення обстеження;
 • попереднє обстеження;
 • основне (детальне) обстеження;
 • додаткове обстеження;
 • спеціальні обстеження

При проведенні технічного обстеження будівель і споруд виконуються наступні заходи:

 • візуальний огляд будівель;
 • ознайомлення з проектною і виконавчою документацією
 • огляд окремих елементів споруди;
 • обстеження із застосуванням обладнання і спеціальних інструментів;
 • взяття проб матеріалу та лабораторні випробування (при необхідності);
 • виміри конструкцій;
 • розрахунки несучої здатності конструктивних елементів;
 • обстеження на предмет доступності для маломобільних груп.
 • тощо

Опрацьовані результати технічного обстеження узагальнюються у технічному звіті, або в обґрунтованому висновку, що визначається в технічному завданні. В разі необхідності, наші фахівці запропонують мотивовані рекомендацій в залежності від  особливостей  об’єкта обстеження.

Звіт є основою для внесення змін або виготовлення Паспорта об’єкту згідно установленої  форми.

Паспортизація будівель: навіщо вона потрібна

Обстеження і паспортизація будівель (споруд) виконується для визначення і документування у встановлений термін їх стан і придатність або непридатність для подальшої експлуатації. Воно виконується відповідно до вимоги строительніх норм і правил.

Обстеження і паспортизація будівель (споруд) повинно виконуватися регулярно (план обстеження), з періодичністю, яка встановлюється в правилах (інструкціях) з експлуатації будівель (споруд). Термін першого (після введення в експлуатацію) обстеження та паспортизація будівель (споруд) повинен призначатися проектною організацією (автором проекту). Терміни наступних обстежень та паспортизацій призначаються спеціалізованою організацією, яка проводила перше обстеження з метою паспортизації.

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» стаття 392 щодо огляду, обстеження та паспортизація об’єктів передбачає

 1. Власники або управителі об’єктів будівництва забезпечують поточний огляд і періодичне обстеження прийнятих в експлуатацію у встановленому законодавством порядку об’єктів протягом усього періоду їх існування та несуть відповідальність за їх експлуатацію згідно із законом.
 2. Обстеження об’єкта будівництва здійснюється з метою оцінки його відповідності основним вимогам до будівель і споруд, визначеним технічним регламентом, та вжиття обґрунтованих заходів щодо забезпечення надійності та безпеки під час його експлуатації.
 3. Результати обстеження відображаються у паспорті об’єкта будівництва, форму та вимоги до якого затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, містобудування та архітектури. У випадках, передбачених законодавством, під час обстеження об’єкта проводиться сертифікація його енергетичної ефективності.
 4. Обов’язковому обстеженню підлягають об’єкти, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми та значними наслідками, а також багатоквартирні житлові будинки незалежно від класу наслідків (відповідальності).За рішенням власників або управителів також може проводитися обстеження інших об’єктів, не передбачених цією частиною.
 5. У період між обстеженнями власники або управителі своїми силами чи із залученням інших суб’єктів господарювання забезпечують огляд об’єктів та вживають заходів щодо забезпечення надійності та безпеки під час їх експлуатації.
 6. Контроль за дотриманням порядку проведення обстеження об’єктів та реалізацією заходів щодо забезпечення надійності та безпеки під час їх експлуатації здійснюється органами державного архітектурно-будівельного контролю у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 7. Незабезпечення обстеження та паспортизації об’єкта, що підлягає обов’язковому обстеженню, порушення порядку проведення такого обстеження та нереалізація заходів щодо забезпечення надійності та безпеки під час його експлуатації тягне за собою відповідальність, передбачену законом.

Не знайшли інформацію?

Зателефонуйте нам

+38(067)123456# +38(050)123456#

Замовте дзвінок